فیلم دموی امکانات نرم افزار آلبوم دیجیتال ایده
برای دانلود اینجا راکلیک کنید
برای مشاهده بزرگتر فیلم اینجا راکلیک کنید